Project

ESF Girls and technology / girlpower

in het kort

Meisjes warm maken voor STEM.

Inzetten op kennismaking tijdens de lagere schooltijd, leerkrachten in opleiding en leerkrachten lager onderwijs warm maken om met STEM in de klas aan de slag te gaan, jongeren in contact brengen met rolmodellen en verhalen, bedrijven bewust maken van het belang van diversiteit op de werkvloer, … .

Enkele onderdelen van het project werken we samen uit met Finse partners. Zoals een model voor leerkrachten in opleiding, STEM-kijkwijzer, didactische fiches, video voor bedrijven.

onderzoek

In het kader van dit project ontwikkelden we onder meer een STEM-kijkwijzer en workshop (zie inspiratie en materialen). We hebben die zaken niet zomaar bedacht, maar gingen onderzoeksmatig aan de slag. Benieuwd hoe we dat deden? We vertrokken daarbij vanuit de noden van workshopbegeleiders en ‘wat we weten’ uit eerder onderzoek. In dit onderzoeksrapport bespreken we de gevolgde methode om de producten hieronder te ontwerpen.

in de media

project Finse partner

https://www.sinaosaat.fi/

partners